Att klara en tredjepartsrevision enkelt

Här är några tips på hur göra för att slippa tidskrävande förberedelser och efterarbete vid revisioner. Dessa tips bygger på mina egna erfarenheter som revisor och konsult under många år:

  • Gör en plan över vilka aktiviteter som skall göras under året. Tex när skall internrevision, ledningens genomgång, översyn risker osv göras
  • Hitta ett bra sätt att spara dokumentation så den går lätt att hitta
  • Se till att ha rutiner och arbetssätt som är enkelt att följa, dvs rutiner skall följa verksamheten, inte tvärt om.
  • Gör en analys av läget vid ledningens genomgång, separat eller inkluderat i protokollet från genomgången.

Om ni behöver hjälp att ställa om till ett enkelt sätt att klara revisioner, hör av er så ser vi på hur ett bra upplägg kan se ut för er.