Förbättringsprojekt och support

Förbättringsprojekt

Förbättringar genomförs ofta i form av ett projekt. Viktigt är dock att projektet resulterar i en bestående förändring. Jag har i olika roller arbetat med genomförand av olika typer av projekt.

Förbättringar kan förutom ovanstående exempel vara:

 • Förbättring av kassationsutfall för en tillverkningsprocess. 6 sigma-metodik, DMAIP-metodik är bra för sådana problem.
 • Införande av 5S (start på leanarbete)
 • Förstudie automation i produktion

Support

Utifrån överenskommen omfattning/kostnad ta hand om administrativa sysslor så att anställd personal instället kan koncentra sig på andra uppgifter. Uppgifter kan vara tex

 • Hantering kundkontakter: Reklamationer, problem. Utreda och slutföra mot kund.
 • Hjälp med offertarbete offentlig upphandling
 • Uppföljning offerter (kontakta kund)
 • Telefonförsäljning
 • Förbättringsprojekt av olika slag
 • Leverantörsutveckling
 • Tillfälligt inhyrd chef
 • Försäljningsarbete på Tyska marknaden