Ledningssystem - kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Genom lång erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete och delägarskap i DQS Sweden AB kan vi genomföra förrevisioner, gapanalyser och certifieringar enligt ISO-standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt CSR krav som Sedex etc.

Fördelar med att anlita oss:

  • Kunskap: Kontakt med certifieringsbolag garanterar aktualitet vad gäller utveckling kring kraven och hur de kan tillämpas i olika branscher.
  • Fokus på enkelhet i tillämpning. Verksamhetssystemet skall stötta verksamheten på enklast möjliga sätt.
  • Goda referenser från tidigare genomförda arbeten.
  • Erfarenhet av integrering av olika kravområden i ett verksamhetssystem (kvalitet, miljö och arbetsmiljö)
  • Tillämpning inom ett flertal branscher inom tillverknings- och tjänsteföretag.