BS OHSAS 18001 upphör snart gälla

2020-05-20

Snart kommer den Engelska standarden att utgå. Vi är just nu i en övergångsperiod där både denna och den nya ISO 45001 gäller.

Övergångsperioder för nya versioner av standarder brukar vara 3 år. ISO 45001 kom ut i mars 2018. Sista giltighetsdatum är satt till 12:e mars 2021.
För företag som är certifierade för 18001 och vill fortsätta vara certifierade för arbetsmiljö måste man alltså ha gått över till den ISO 45001 innan detta datum.
Hög tid alltså att se över sitt ledningssystem.