Hans Nilsson

Hans är civilingenjör maskinteknik och har en bred erfarenhet från många olika roller som:

  • Kvalitet/miljöchef
  • Produktionschef
  • VD
  • Arbetat både i stora, globala företag såväl som småföretag
  • Stabsfunktion och operativa roller

Hans har tidigare arbetat med ISO-revisoner för olika certifieringsorgan, arbetat som kvalitets/miljöchef, produktionschef och VD för olika mindre och medelstora företag. Hans driver tillsammans med en kollega certifieringsbolaget DQS Sweden - DQS är ett av de större certifieringsorganen i välden. Se vidare info på www.dqssweden.se

Förbättringsarbete har varit en röd tråd i tidigare arbeten, allt från företagsövergipande lönsamhetsförbättringar till teknikinriktade produktionsprojekt.

Se profil på LinkedIn

Affärside

Med hjälp av kompetens och erfarenhet bidra till utveckling och förbättring av kunders lönsamhet inom följande områden:

  • Kalkylering för ökad lönsamhet
  • Lönesystem för ökad motivation och trivsel
  • Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Förbättringsprojekt och support

Enkelhet är viktigt, något jag lärt mig från operativt arbete i olika roller.

Hans Nilsson Hans Nilsson