Åtgärder i Corona-tider

Företagande är alltid föknippat med risk. I tider av stora förändringar än mer.
Regeringen har infört ett antal  tillfälliga lättnader vad gäller skatter, avgifter och bidrag kopplat till Corona-epedimin.

Försäkra er om att ni inte missar det som erbjuds för att underlätta företagets fortlevnad.
Jag har sammanställt möjligheterna i nedanstående länk. (med reservation för förändringar)
Sammanställning

Jag kan även hjälpa till bedöma vad som är lämpligt för er. Jag kan även stötta med långsiktiga ideer både vad gäller kostnadsreduktion och ökade intäkter.Hör gärna av er.
Kontakt:
mail: hans.nilsson@hvnkonsult.se
Telefon:
Hans Nilsson, +46 76 7757847