Konsult inom management & teknik

Genom de roller jag haft tidigare under mitt arbetsliv har jag skaffat mig erfarenheter av utveckling, produktion, kvalitet- och miljö och inköp.

Hans Nilsson
Grundare av HVN Konsult

Hans Nilsson

I min roll som konsult hjälper jag kunder med operativt arbete inom ovanstående områden samt hjälper företag bygga och eller utveckla verksamhetssystem som uppfyller kraven i standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 samt även inom området hållbarhet, CSR. En hjälp i den rollen är min kvalificering som tredjepartsrevisor för olika certifieringsorgan. Jag är revisor för två certifieringsorgan, ett Svenskt och ett internationellt.

Tjänster

Som ansvarig för arbetsmiljö, kvalitet och miljö har jag över många tillfällen nu jobbat med Hans. Samarbetet gäller allt från SAM till ISO 14001 / 9001 vilket jag alltid känner ett stort förtroende. Lyhörd, engagerad och håller alltid tidplanen. Hans har varit behjälplig i att utveckla våra interna verksamhetsprocesser. Ett ovärderligt arbete som vi aldrig hade klarat på egen hand. Erfarenheten gör stor skillnad i denna typ av arbeten.
Christina Noutsou
Delägare – Cardinalis Miljövård AB