Tjänster

Konsult inom management & teknik

Jag kan bidra med support både om långsiktig resurs eller för kortare insatser i verksamheten. Jag kan bidra med mina tjänster inom ledning inom produktion, kvalitet- och miljö och inköp.

  • Intern- och leverantörsrevisioner
  • Tredjepartsrevisor
  • Operativa tjänster: Inköp, produktion, ledning, kvalitet/miljö
  • CSR

Tjänster