Att klara en tredjepartsrevision enkelt

Här är några tips på hur göra för att slippa tidskrävande förberedelser och efterarbete vid revisioner. Dessa tips bygger på mina egna erfarenheter som revisor och konsult under många år:

Om ni behöver hjälp att ställa om till ett enkelt sätt att klara revisioner, hör av er så ser vi på hur ett bra upplägg kan se ut för er.

Mer kunskap