GRI-standarder

Större företag behöver hållbarhetsredovisa i årsredovisningen

Företag med fler än 250 anställda behöver göra en hållbarhetsrapport som del av eller i anslutning till årsredovisningen. De flesta väljer att göra detta enligt GRI-standarderna.
Mer info här:
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx

Fler nyheter