HR tjänster

Bland mindre och medelstora företag drivs ofta personalfrågor av någon som har detta område som en extra uppgift. Därmed finns ofta inte tid för att jobba med personalutveckling.

Samtidigt är i många fall peronal och kompetensfrågor en nyckelfaktor för vidareutveckling av företaget.
Hvn konsult kan hjälpa till med utveckling, metodik eller löpande operativt arbete inom området. Arbetssättet baseras på erfarenheter från personalledande funktioner i olika typer av företag.

Se vidare underrubrikerna inom området HR tjänster.