Arbetsmiljö - ISO 45001 ersätter 18001

2017-09-30

Den nya standarden planeras ges ut första kvartalet 2018

ISO forsätter samordningen mellan standarder. ISO 45001 kommer att ha en liknande struktur som ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, vilket betyder att ett liknande arbetssätt kan användas också för arbetsmiljöområdet för att uppfylla kraven även i denna standard