ISO 45001 Arbetsmiljö närmar sig utgivning

2018-01-19

ISO 45001 ersätter BS OHSAS18001.

Den nya standarden kommer ut i slutet av januari eller februari. Omröstning av FDIS-versionen pågår fram till 25:e januari.