Conona - hur agera?

2020-04-04

Detta virus har påverkat så gott som alla företag. Vad kan göras för att minska påverkan på företaget?

Regeringen har för att stötta företag lanserat en rad åtgärder i form av bidrag och minskad skatt. Under Conona-länken har jag samlat de stöd som finns information om just nu (2020-04-04).
Tänk också på att om resultatet beräknas minska under 2020 kan det vara bra att göra en uppdaterad preliminärskatteberäkning hos skatteverket. Preliminärskatten blir då mindre.