Lönesystem för motivation och trivsel

Vid start av projektet bildas en projektgrupp med deltagande från personal direkt inblandade i lönesättning inom företaget. Lokala fackliga representanter bör ingå i denna grupp. Innan start av projekt behöver säkerställas att företag och facklig organisation är överens om införande av ett lönesystem (ref kollektivavtal). Målet är att lönesystemet skall uppfattas som rättvist.

Varför lönesystem:

  • Tydliggör företagets förväntningar på anställda genom att fokusera på viktiga faktorer för verksamheten och därmed stödja företagets resultat.
  • Minska subjektiviteten i lönesättningen och därmed genomföra lönerevisioner enklare (lokala förhandlingar vid kollektivavtal).
  • Stöttar genomförande av utvecklingssamtal mellan chef och anställd.
  • Tydlighet i vad som premieras skapar ökad trivsel, lön efter prestation.