Utvecklingssamtal

Det är lätt att utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare inte blir av även om intentionerna oftast är goda.
Ett hinder är resursbrist, dvs operativa uppgifter tar för mycket tid. Ett annat är avsaknad av metodik, hur gör man.

Jag kan hjälpa med med:
- Utibldning av chefer i genomförande av utvecklingssamtal
- Metodik/struktur för genomförande
- Genomförande av samtal med personal

Varför hålla utvecklingssamtal

  • Skapar tillfälle till dialog och förtroende mellan chef och medarbetare
  • Ger möjlighet till feedback och motivation
  • Kan inkludera översyn av kompetensfrågor