Operativa tjänster

Kunskaper och erfarenheter från operativt arbete

Jag kan bidra med support både om långsiktig resurs eller för kortare insatser i verksamheten. Jag kan bidra med mina tjänster inom ledning inom produktion, kvalitet- och miljö och inköp.

Mina kunskaper och erfarenheter har jag fått från att arbeta operativt inom ovanstående områden, inom större företag såväl som inom mindre. Jag tycker det är viktigt att känna in vilken företagskultur som finns inom det företag jag samarbetar med. Företagskultur har en stor resultatpåverkan. Därför är det viktigt att vara medveten om detta och att förbättra i den mån detta är ett problemområde.

Förutom praktiska erfarenheter har jag gått universitetskurser inom ovanstående områden.

  • Intern- och leverantörsrevisioner
  • Tredjepartsrevisor
  • Operativa tjänster: Inköp, produktion, ledning, kvalitet/miljö